Föreläsning

Föreläsning om ett skadeärende från A-Ö

Föreläsningen tar upp allt från Anmälan till Överlämnande av slutdokument.

Till vem är denna föreläsning riktad?

Denna föreläsning riktar sig till personer som vill förstå hur en vattenskada fungerar och varför. Framför allt riktar den sig till fastighetsförvaltare  eller styrelser för bostadsrättsföreningar som behöver få mer kunskaper om vattenskadehantering.

Föreläsningen kommer att ge delatagarne insikt i hur ett skadeärende kommer att handläggas, regleras, självrisker, avskrivningar, ansvar, stadgarnas betydelse i ett skadeärende, avtals förhållanden och vem som är beställare i ett vattenskadeärende och vem som ska göra vad.

                                        Föreläsningen är ca tre timmar lång.

                                        1 timme föreläsning om skadan från A-Ö

                                        15 min fika

                                        40 minuter om kostnadsfördelning

                                        10 minuters bensträckare

                                        1 timmes behovsanpassad frågestund

Vad skall ingå i en Skadeutredning?

I en skadeutredning ingår följande:

 1. Platsbesök med okulärbesiktning. 
 2. Dokumentation av skadeplats och kringliggande drabbade områden. 
 3. Utredning av skadeorsak.
 4. Skiss av området med fuktskadade delar/områden markerade. 
 5. Bakgrundsinformation.
 6. Dokumentering av fuktindikering. 
 7. Omfattning.
 8. Bedömning av ålder på berörda delar av skadan. 
 9. Åtgärdsförslag.
 10. Foto dokumentation.
 11. Grundkalkyl för rivning.
 12. Grundkalkyl för återställande.
 13. Rapport till beställare och försäkringsbolag.
 14. Återbesök efter rivning. 
 15. Kompletterande fuktindikering. 
 16. Uppdaterade kalkyler. 
 17. Återkoppling med uppdaterad rapport till inblandade parter.

Material