Om

Jag har ett förflutet i inredning-, bygg-, riv- och saneringsbranschen, fastighetsförvaltning och skadereglering åt försäkringsbolag.

Jag har arbetat som snickare, inredare, formgivningsassistent, mosaiksättare, lagbas och arbetsledare inom bygg, projektledare inom bygg samt rivning, kalkyl och inköp inom bygg och rivning, men även uppdrag  så som upphandling, entreprenadssamordning, entreprenadsjuridik, Bas U och P, fuktsakkunnig, förvaltare och vattenskadeansvarig på ett förvaltningsbolag samt certifierad KA enligt PBL.

I min roll som skadekonsult har jag arbetat med skadeutredningar, reglering av skadeärenden, kostnadsgranskning och kontakt med försäkringstagare.

Det sista året har jag nästan uteslutande hanterat brand, vattenskadeärenden, entreprenadsskador och ansvarsbesiktnings uppdrag åt försäkringsbolag i samarbete med deras advokater eller via externa advokatbyråer. Jag hanterar oftast fall som är på väg mot rättegång eller som redan är uppe i rätten.

Min special kompetens är att granska kostnader och reglera kostnader i skador.

Jag har även under min tid som konsult haft förmånen att kunna ta konsultåtaganden åt fastighetsägare,  förvaltningsbolag, entreprenörer och advokatbyråer.

Det är mina sammanlagda kunskaper, erfarenheter  inom dessa områden som gör att jag besitter en ganska unik kompetens. Något ni gärna får ta del av.